Home Hoe werkt Instaswap

Swap?

(English translation at the bottom of this page)

Voor hen die nog nooit aan een swap meededen, een swap is een “uitwisseling”. Je wisselt aardigheidjes uit met iemand anders. Zo simpel is het. Je maakt(voorkeur) of koopt een aardigheidje voor je swappartner en verstuurt dat op de aangegeven datum met de post. Van alle deelnemers verwachten we foto’s op Instagram zodat er in die periode alleen maar ” happyposts” op IG te zien zullen zijn. Spreading some kindness zeg maar.

Swappartner?

Dat is degene die je van mij krijgt toegewezen maar let op! Het is de bedoeling dat je de naam zo lang mogelijk geheim houdt. Alle deelnemers vraag ik hun account openbaar te maken zodat je “stiekem” kunt gaan kijken wie hij/zij is. Waar hij/zij van houdt, hobby’s etc. Het zou leuk zijn als de ontvanger pas bij ontvangst leest wie de afzender is. Dus….je krijgt van mij een naam, adres en accountnaam en jij gaat aan de slag. Meer niet, o jawel, je hebt voorpret. Vraag het aan de deelnemers van de voorgaande editie en je zult horen dat mensen nauwelijks bezig zijn met wat ze gaan KRIJGEN, alleen maar met het GEVEN.

Kosten?

Dát bepaal je dus helemaal zelf. Ik vraag altijd om er een brievenbuszending van te maken zodat de portokosten zo laag mogelijk blijven en de drempel om mee te doen dus ook. Mocht je besluiten jouw swap als pakket te verzenden dan mag dat MAAR..ik wil niet dat andere mensen zich daardoor laten leiden en zich verplicht voelen ook pakketpost te gebruiken.

Ik wil niemand op hoge kosten jagen en het voor iedereen leuk houden zonder schuldgevoel. Het gaat niet om de GROOTSTE swap! Het gaat erom dat je voor iemand die je waarschijnlijk helemaal niet kent een aardigheidje maakt, een lach op iemands gezicht tovert. De kleinste Swapjes kunnen het meest persoonlijk en “waardevol” zijn. Het gaat om de aandacht. Dus geen budget van mijn kant maar hou het leuk.

Aanmelden?

Het aanmelden kan via de website. De inschrijving is geopend van 15 maart  t/m 2 april 2017 ( of eerder als we de max.2000 aanmeldingen bereiken). Aanmeldingen via mail kan ik helaas niet aannemen want ze moeten echt in het systeem opgenomen worden zodat ze meegaan in de verdeling later.

LET JE OP ?

Je krijgt na aanmelding een automatische bevestiging van ons. Bewaar deze goed want stél dat er ergens in het proces iets mis zou gaan(zal niet gebeuren maar stél ;)) dan is dat in elk geval je bewijs van inschrijving en lossen wij het voor je op. Let op: veel Gmail, hotmail, live etc. accounts ontvangen om een ons onbekende reden geen bevestiging. Als je niks hebt ontvangen (check je spam) dan kun je mailen naar info@instaswap.nl, dus níet via het contactformulier.

Verzenden van de swap?

De inschrijving is geopend van 15 maart t/m 2 april 2017. In de week erna worden de adressen verstuurd. Je hebt dan ruim de tijd om wat leuks te bedenken want we verzenden allemaal op 1 mei 2017! Dat mag een dagje eerder of later zijn (België heeft op 1 mei bv een feestdag) maar niet veel later, er zit namelijk iemand te wachten.

Huishoudelijke mededelingen:

* Vorig jaar zijn er enkele swaps bij de post verloren gegaan, dat is natuurlijk ontzettend jammer maar door mij niet te controleren of te herstellen. Dat is het risico van het vak zullen we maar zeggen. Ik wil je helpen waar mogelijk maar uiteindelijk is PostNL verantwoordelijk voor verzending.

* Mocht straks blijken dat je de verzenddatum niet haalt, dat kan altijd gebeuren natuurlijk, meldt dat dan wel even bij mij. Laat me weten wie ik kan laten weten dat zijn/haar swap iets vertraagd zal zijn.

* Het staat op het inschrijvingsformulier ook vermeldt maar ik wil je er nog eens op wijzen dat swappen met een buitenlandse swapper hogere portokosten met zich mee brengt. Wees je daarvan bewust zodat er achteraf geen onaangename verrassingen zullen ontstaan.

* Heel belangrijk: zorg dat je account openbaar is! Het is anders voor degene die jouw naam krijgt onmogelijk om een beeld van je te krijgen.

*Woon je buiten Nederland dan betekent dat automatisch dat je bereid bent te swappen met iemand in het buitenland. We zijn nog niet helemaal klaar voor op zichzelf staande swaps in diverse landen namelijk. 😉

*We behouden ons het recht voor iemand uit te schrijven bij ongewenst gedrag!

In English:

Swap?
For those of you that never participated in a swap, a swap is an “exchange”. You exchange cute little fun gifts with someone else. It’s as simple as that. You make (preferably) or buy a (some) fun thing(s) for your swap partner and send it at a given moment by mail. We expect all participants to publish pictures on their Instagram account from what you received. In that way there will only be “happy posts” on IG, we’re spreading some kindness so to say.

Swap partner?
A swap partner is the name of the person that is given to you by us. But, hold on, be careful, you need to keep that a secret as long as possible. All participants are asked to have and keep an open account enabling your swap partner to have a sneak peek of you. What does he/she like, what are his/her hobbies, etc. It would be nice if the recipient only finds out who his/her swap partner is when he/she receives the mail (envelop/package). So we will send you a name, an address and an IG account name an you can start. That’s it! Oh no, wait! You’ll have a lot of fun. Ask the participants of previous editions and you’ll find out that people are busier with what to GIVE than what to GET!!

Costs?
Thát is entirely up to you! We always ask to make it something to fit the regular letter box  so that postal charges are as low as possible and to enable more people to join the Instaswap. But of course you’re free to do what you like to do. If you want to send a package, go ahead BUT… we don’t want other people to feel obliged to do so too. Everybody is free to send it the way that feels good for them. It’s not about the BIGGEST swap, it’s about caring to make or buy something for someone you don’t even know, to make someone smile. The smallest Swaps can be the most personal and touching. It’s the attention that counts. So no budget from our side, but keep it reasonable.

Sign up?
You can sign up via the website. There is a certain sign up period. For the 2017 springedition the sign up period will start on
March 15. and continue till April 2. (in case we reach 2,000 participants we will close earlier).
ATTENTION PLEASE!
After you have signed up, you will receive a confirmation from us. Please save this carefully. In case something goes wrong (hopefully it won’t, but you never know) then this is your proof that you signed up and we will solve the problem.

Mailing of the swap
The registration is open from March 15. till April 2. 2017. The week thereafter, the addresses will be send to you. This gives you quite some time to think/make/buy because everything needs to be mailed by May 1. 2017. Don’t forget it will take longer to ship/sent abroad so maybe it’s better to do so a bit earlier.

Important
* In case it turns out that you can’t make the mail date, it can happen, please let Lynda know (lynda@instaswap.nl). Let her know who she can tell that his/her swap will arrive a little later.

* Already mentioned on the sign up page, but we would like to point out here again: swapping with someone abroad leads to higher costs, please be aware of that before you thick the box.
 
  * Very important:
make sure your account is open and that it stays open during the time of the event. Only in this way your swap partner can get a glimpse of you. No open account means no participation in this event (for that reason you have to thick that box on the registration form!!)

* If you live outside of the Netherlands, it means that you are willing to swap with someone in another country. We are not ready yet to host swaps in different countries ;). It’s an International swap but only Dutch swappers are able to choose to swap in the Netherlands only…..for now!

*In case of inappropriate behavior we have te right to unsubscribe immediately!